اخبار صنعتی

احتیاط برای استفاده از پمپ پستان

2019-05-20
1. قبل از استفاده از پمپ پستان، مطمئن شوید که دست ها را تمیز کنید و یک حوله گرم را به پستان بمالید تا پستان را تحریک کنید تا شیر تولید کند، که برای پمپ کردن پستان مناسب تر است.
2. صرف نظر از نوع استفاده از پستان پستان، توجه به استاد زمان. بهترین استفاده از زمان برای بیش از 20 دقیقه برای جلوگیری از از دست دادن فشار پستان است.
3. در شرایط عادی، شیر مادر در ماه یا دو ماه اول کافی است. هنگامی که شیر پایدار است، مادر فقط پمپ پستان یک طرفه نیاز دارد، به خصوص برای مادر کار، پمپ پستان حمل می شود. استفاده و استفاده بسیار ناخوشایند است، بنابراین انتخاب پمپ پستان یکطرفه برای شما راحت تر خواهد شد.